Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele dispoziții, împreună cu cele precizate în Politica de Confidențialitate și Politica privind modulele cookies, deoarece acestea se aplică de fiecare dată când navigați Website-ul nostru sau când interacționați cu noi, în orice alt mod.

 

Capitolul I – Dispoziții generale

Înțelesul unor termeni 

 1. Termenii folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au următorul înțeles:
 • Noi/Societatea/Operatorul înseamnă: DENTALINE SRL, societate înființată în baza și supusă legilor din România, având sediul social în Str. Bibescu Nr. 52, Municipiul Craiova, Județul Dolj, România, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J16/827/2005 , numărul de identificare fiscală 17476387, cont bancar IBAN RO000000, deschis la Banca , cu datele de contact: email: contact@dentalinecraiova.ro, telefon: 0351 446 340;
 • Certificatul de avizare înseamnă: documentul ce atestă avizarea Societății, ca unitate medico-sanitară, act emis de Colegiul Medicilor din România – Colegiul Medicilor Dolj, cu numărul: —/01.01.2000;
 • Autorizația Sanitară de Funcționare înseamnă: Autorizația Sanitară de Funcționare emisă de Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj cu nr. 00000/01.01.2000.
 • Dumneavoastră/Clientul/Utilizatorul înseamnă: persoana fizică sau juridică ce accesează și utilizează Website-ul;
 • Website-ul înseamnă: pagina de internet disponibilă la adresa: https://www.dentalinecraiova/, împreună cu toate subpaginile sale; Servicii înseamnă: serviciile medicale prezentate cu titlu informativ de Societate pe Website; Termeni și Condiții înseamnă: toate dispozițiile prezentate în cadrul acestei pagini ce se aplică relației dintre Societate și Dumneavoastră, atunci când accesați sau utilizați Website-ul ori când ne contactați prin intermediul Website-ului;
 • Consumator înseamnă: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale;
 • Politicile GDPR înseamnă: Politica de confidențialitate ce poate fi accesată la https://dentalinecraiova.ro/gdpr/și Politica privind modulele cookies ce poate fi accesată la https://dentalinecraiova.ro/gdpr/;
 • DSP înseamnă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj, cu sediul în Str. Tabaci Nr. 1, Municipiul Craiova, Județul Dolj, instituție emitentă a Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale pentru Societate;
 • Colegiul Medicilor Stomatologi Dolj înseamnă: colegiul teritorial al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, organizație profesională și națională a medicilor stomatologi care are ca obiect principal de activitate, printre altele: controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor stomatologice medicale, inclusiv a Societății; colegiul teritorial își are sediul în Str. Corneliu Coposu nr.107, Municipiul Craiova, Județul Dolj
 • Ministerul Sănătății înseamnă: ministerul cu sediul în Str. Cristian Popişteanu Nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, telefon: 021 312 22 12; 021 317 40 08, website: www.ms.ro, având, printre altele, și atribuții de control privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, inclusiv a Societății;
 • ANPC înseamnă: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bd. Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, 011865, București, website: https://anpc.ro/articol/575/date-contact; ANSPDCP înseamnă: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România, website: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro

Aplicabilitate Termeni și Condiții. Forță obligatorie

 1. Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politicile GDPR, se aplică tuturor raporturilor desfășurate între Dumneavoastră și Societate, în special atunci când navigați și utilizați Website-ul sau când ne contactați.
 2. Astfel, în măsura în care navigați și utilizați Website-ul sau în măsura în care ne contactați prin intermediul Website-ului, înțelegeți și acceptați că raportul dintre dumneavoastră și Societate va fi supus acestor Termeni și Condiții și Politicilor GDPR, dispozițiile prezentate având forță juridică obligatorie. În termeni juridici, prin utilizarea Website-ului, între Dumneavoastră și Societate se încheie un contract al căror dispoziții contractuale este dat de conținutul acestor Termeni și Condiții, de cel al Politicilor GDPR și de dispozițiile legale ce se aplică în completare.
 3. În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții sau cu celelalte documente menționate, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul.
 4. Totodată, prin utilizarea Website-ului, declarați că îndepliniți condițiile legale pentru emiterea unui consimțământ valabil și că nu există niciun alt impediment legal care să vă împiedice în încheierea prezentului contract. Societatea nu își asumă nicio răspundere în cazul în care informațiile furnizate de Dumneavoastră nu sunt corecte.
 5. În sensul dispozițiilor menționate mai sus, dacă sunteți cetățean român, vârsta la care puteți, de principiu, emite consimțământul în mod valabil este de 18 ani. În cazul în care nu sunteți cetățean român, este necesar să verificați în legislația de naționalitate condițiile în care puteți emite un consimțământ valabil, înainte de a utiliza Website-ul sau de a plasa o comandă.

Capitolul II – Serviciile și informațiile prezentate pe Website

Serviciile prezentate pe Website

 1. Website-ul este utilizat de Societate pentru prezentarea Serviciilor, cu titlu informativ. Prin intermediul Website-ului nu pot fi achiziționate Serviciile Societății. Contractarea Serviciilor se realizează exclusiv cu ocazia vizitei la locul de prestare a Serviciilor.
 2. Serviciile prezentate, împreună cu prețurile afișate,au rol informativ și nu reprezintă o ofertă de contractare. Societatea își rezervă dreptul să modifice oricând Serviciile oferite sau prețurile prezentate pe Website, fără a fi necesară vreo formalitate în acest sens. Astfel, înțelegeți și acceptați că, în măsura în care doriți contractarea Serviciilor, pot fi situații în care prețurile Serviciilor practicate de Societate să fie diferite față de cele prezentate pe Website, caz în care Societatea nu poate fi obligată la prestarea Serviciilor conform prețurile prezentate pe Website. Dispoziția menționată anterior este valabilă și în cazul unor erori de afișare cu privire la Serviciile sau prețurile indicate.
 3. Pentru aceste motive și în vederea eliminării oricăror neclarități, prețul Serviciilor este cel indicat de medicul către care vă adresați, telefonic sau cu ocazia vizitei la clinică.
 4. În măsura în care aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la Serviciile Societății sau prețurile aferente, le puteți solicita prin formularul de contact disponibil pe Website, la adresa contact@dentalinecraiova.ro

sau la numărul de telefon indicat.

Informațiile medicale

 1. Bolile și afecțiunile prezentate pe Website, împreună cu toate semnele și simptomele asociate acestora, modalitățile de diagnosticare, tratamentele, recomandările și rezultatele lor sunt prezentate cu titlu informativ.
 2. Nicio informație prezentată pe Website nu trebuie să fie considerată un consult de specialitate, diagnostic sau o recomandare pentru o afecțiune sau boală și nu poate înlocui consultul de specialitate al medicului.
 3. În acest sens, pentru diagnosticarea corectă a afecțiunilor și pentru identificarea tratamentelor și a recomandărilor este absolut necesar să vă adresați medicului în vederea efectuării unei consultații de specialitate.

 

Program de lucru

 1. Programul de lucru prezentat pe Website poate suferi modificări. Deplasările la clinică este recomandabil să fie făcute în baza unei programări prealabile.

 

Capitolul III – Formularul de contact

  1. Prin intermediul Website-ului este pus la dispoziție un formular de contact. Acesta poate fi utilizat pentru solicitarea unei programări sau pentru adresarea unei întrebări cu privire la Serviciile furnizate de Societate.
  2. Prin intermediul Website-ului este pus la dispoziție și un formular de recenzii. Acesta poate fi folosit în vederea transmiterii unor impresii cu privire la Serviciile Societății. Prin transmiterea acestui formular, sunteți de acord ca Societatea să poată publica recenzia lăsată, în cazul în care o consideră relevantă Serviciilor furnizate.

 

Capitolul IV – Proprietatea intelectuală

 1. Întregul conținut disponibil pe Website (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și altele asemenea) este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Este interzisă orice copiere, înregistrare, descărcare, transmitere, reproducere și distribuire a conținutului Website-ului făcute în alte condiții decât cele permise de lege și Societate.
 2. Societatea asigură, fără a se obliga însă în acest sens, accesul persoanelor la Website, în mod limitat și în interes personal.
 3. Sunt interzise, sub sancțiunile prevăzute de lege, orice accesări neautorizate la Website, orice folosiri contrare scopului pentru care Website-ul este asigurat de Societate, orice tentative de a modifica informațiile sau conținutul Website-ului, orice afectări ale performanțelor serverului aferent Website-ului și alte asemenea activități. În aceste situații, Societatea își rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate în vederea cercetării acestor fapte penale.

 

Capitolul V – Prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate se realizează în conformitate cu Politica de confidențialitate și Politica privind modulele cookies disponibile pe Website. Vă rugăm să accesați informațiile în cauză pentru mai multe detalii pe acest subiect.

 

Capitolul VI – Declinarea de răspundere

Dispoziții generale

   1. Societatea nu își asumă nicio răspundere cu privire la modalitatea în care Dumneavoastră utilizați Website-ul. Societatea nu garantează niciun rezultat cu privire la utilizarea Website-ului sau a Serviciilor.
   2. De asemenea, Societatea nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționalitatea Website-ului din cauza diverselor probleme tehnice ce pot apărea sau necesității efectuării mentenanței. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare în cazul în care nu puteți accesa Website-ul în anumite perioade de timp. Totodată, Societatea nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul, informațiile și altele asemenea aferente altor site-uri ce pot fi accesate prin intermediul Website-ului.
   3. Dumneavoastră vă revine obligația să vă asigurați că îndepliniți toate condițiile legale pentru a utiliza Website-ul și că prin aceste activități nu încălcați nicio dispoziție legală ce ar putea fi aplicabilă Dumneavoastră sau locului în care vă aflați. În acest sens, Societatea nu are nicio obligație de a vă informa cu privire la reglementările sau legile aplicabile situației Dumneavoastră, întreaga responsabilitate de a cunoaște aceste aspecte și a acționa în consecință vă aparține.

 

Capitolul VII – Alte prevederi

Procedura de soluționare a reclamațiilor

 1. Orice reclamații pe care le aveți cu privire la Serviciile Societății sau în legătură cu Societatea le puteți transmite la coordonatele indicate pentru contact.

Pentru soluționarea sesizării într-un timp cât mai scurt, vă recomandăm să ne transmiteți reclamația prin poștă electronică (email). În acest mod, reclamația poate fi procesată mult mai rapid, spre deosebire de situațiile în care aceasta este transmisă prin alte canale de comunicare.

 1. După primirea reclamației, Societatea urmează să vă furnizeze un răspuns în cel mai scurt timp posibil, de preferat nu mai târziu de 30 de zile. În măsura în care, pentru soluționarea reclamației, este necesar mai mult timp, Societatea vă va informa în acest sens.
 2. Informarea prevăzută mai sus sau răspunsul la reclamația efectuată va fi comunicat la adresa de poștă electronică de pe care a fost transmisă reclamația.
 3. Orice litigiu legat de exercitarea profesiei de medic este de competența comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.
 4. De asemenea, la nivelul DSP există Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis. În cazul în care doriți, vă puteți adresa acestei comisii în eventualitatea în care considerați că ați fost victima unui act de malpraxis.
 5. În măsura în care situația nu poate fi rezolvată pe cale amiabilă, atunci litigiul va fi de competența instanțelor de judecată din Municipiul Craiova

Capitolul VIII – Prevederi finale

 1. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord ca legea aplicabilă întregului contract să fie legea română, atât în ceea ce privește condițiile de fond, cât și cele de formă.
 2. Locul încheierii prezentul contract este considerat a fi în Municipiul Craiova, România.
 3. Societatea își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul Societății.
 4. În cazul în care o clauză din acești Termeni și Condiții nu se pot aplica, din orice motive, clauza respectivă va fi înlocuită cu dispoziția legală relevantă situației pentru care fusese convenită clauza și care se apropie cel mai mult de sensul clauzei inaplicabile.
 5. Orice comunicări, pentru a fi valabile, se vor efectua exclusiv în scris, la coordonatele pentru contact sau prin mijloace electronice, la adresa de contact menționată.
 6. Acești Termeni și Condiții au fost actualizați la data 23.01.2023.

(0351) 446 340

Luni - Vineri: 09 - 20:00

Str. Bibescu Nr. 54

Craiova, Romania

contact@dentalinecraiova.ro

Pentru parteneriate

Call Now Button
×